Oystercatchers - Official Music Video - The Willow Trio - by Romy Wymer - Clarsach Trio
05:05
Willow Trio

Oystercatchers - Official Music Video - The Willow Trio - by Romy Wymer - Clarsach Trio

Oystercatchers by Romy Wymer Performed by The Willow Trio Recorded, mixed and mastered by Gus Stirrat Funded by Tasgadh Shot by A Heart of Gold Edited by Sam MacAdam The Willow Trio are... Sam MacAdam https://www.sammacadam.co.uk Romy Wymer https://www.romywymer.com Sophie Rocks https://www.harprocks.com Sheet music for trio and solo versions of this piece is available on https://www.romywymer.com _________________________________________ Rinn mi am pìos seo airson a' chlarsach sa chiad àite, as dèidh turas còmhla ri Sam dhan leth-eilean Comhghall. Tha 'Oystercatchers' mu dheidhinn, uill, drìlleachan. Tha deagh chuimhne agam a bhith a' suidhe air balla a' coimhead nan eun len goban dearga, a' ruith mun cuairt san ròd. 'S e 'I'm Not Getting on a Boat!' an dàrna port san seata agus sgrìobh mi e airson Sam, nach robh cho dèidheil air an t-slighe chun an leth-eilean. Mòran taing gu tasgadh airson na clàran a' mhaoineachadh. __________________________________________ I originally composed this piece for solo harp, inspired by a trip Sam and I took to the Cowal peninsula. Oystercatchers is about, well, oystercatchers. I have a fond memory of sitting on a wall and watching the birds with their bright red beaks running around in the surf. 'I'm Not Getting on a Boat!' is the second tune in the set and I wrote it for Sam, who did not like the process of getting to the peninsula. With thanks to Tasgadh for funding this project